Facilitare

Facilitare – Răspunsul la un stimul este facilitat atunci când se constată o creştere a amplitudinii sale, stimularea fiind repetată. Acest termen este rezervat, în special, pentru răspunsul postsinaptic şi indică o creştere a amplitudinii potenţialelor postsinaptice, în timpul transmiterii unor potenţiale de acţiune presinaptice. În acest caz, s-a demonstrat că facilitarea se datorează unei creşteri cantitative a neurotransmiţătorului eliberat de fiecare potenţial de acţiune, în funcţie de poziţia sa în transmisie.

Accesați: Dicționar de psihologie