Exerciţiu

Exerciţiu – într-un test sau o probă psihologică oarecare, încercare sau item destinat să pună în acţiune subiectul şi să-i asigure înţelegerea instructajelor, printr-o familiarizare iniţială cu sarcina. Repetarea unei activităţi în scopul sau cu consecinţa ameliorării sau numai a întreţinerii performanţei. Astfel exerciţiul apare ca un factor de învăţare. El joacă desigur un rol important în trecerea la automatism a unei activităţi motorii sau mentale dobândite recent. Este ceea ce rezumă legea exerciţiului, conform căreia exerciţiul uşurează şi rafinează performanţa. Este necesar totuşi să se nuanţeze această lege, specificând mai ales unele condiţii în care exerciţiul nu are acest caracter pozitiv sau nu-l prezintă într-un mod optim: astfel starea de oboseală poate face exerciţiul inoperant, adică nefast; repetările prea apropiate (învăţare comasată) se dovedesc mai puţin utile ameliorării unei performanţe decât repetările mai rărite în timp (învăţare distribuită).

Accesați: Dicționar de psihologie