Evitare

Evitare – în terminologia psihologiei învăţării instrumentale şi a condiţionării operante, procedură în care subiectul se poate sustrage anticipat unei stimulări aversive furnizând un răspuns definit, numit răspuns de evitare. În general, acesta este eficace în cursul prezentării unui semnal avertizor care precedă stimularea aversivă: se vorbeşte în acest caz de evitare cu semnal. În 1953, M. Sidman a propus o procedură de evitare fără semnal în care stimulii aversivi (şocuri) intervin la intervale regulate în absenţa răspunsurilor; fiecare răspuns întârzie cu o amânare definită şocul următor, în aşa fel încât şocurile pot fi indefinit evitate pentru ca intervalele dintre răspunsuri să fie mereu mai scurte decât intervalele care separă două şocuri sau un răspuns şi un şoc. Evitarea face parte din contingenţele de întărire negativă. Evitare pasivă: evitare în care subiectul trebuie să se abţină să producă un anumit răspuns pentru evitarea unei stimulări aversive. Situaţia cea mai curentă constă în plasarea unui şobolan într-un compartiment luminat învecinat cu un compartiment întunecat, dar în care el va primi un şoc: adesea este suficientă o singură încercare pentru ca animalul să înveţe să nu mai părăsească acel compartiment luminat.

Accesați: Dicționar de psihologie