Edward Chace Tolman

Edward Chace Tolman a fost un psiholog american (West-Newton, Massachusetts, 1886 – Berkeley, California, 1959). Profesor de psihologie al Universităţii Berkeley, s-a interesat îndeosebi de psihologia comparată şi de problemele învăţării. Principalele rezultate ale cercetărilor efectuate de şcoala sa au fost reunite în lucrarea Purposive Behavior in Animals and Men (1932), în care este dezvoltată ideea că nici omul şi nici animalul nu se poate dispensa de noţiunea de plan, de scopul urmărit (în engleză purpose înseamnă „ţintă”, „scop”, „intenţie”). Comportamentul, susţine Tolman, nu poate fi redus la schema „stimul-răspuns” (S-R). Organismul nu este doar „reacțional”; el acţionează în funcţie de o ţintă care îi este proprie. În teoria sa, Tolman ţine seama atât de contribuţiile behaviorismului şi funcţionalismului (Dewey) cât şi de acelea ale psihologiei formei (Gestaltpsychologie).

Edward Chace Tolman a fost inițiatorul unui behaviorism proactiv și o figură cheie pentru introducerea variabilelor cognitive în modelele comportamentale.

Selecție din opere:

  • Purposive Behavior in Animals and Men (1932)
  • Cognitive maps in rats and men (1948)
  • Behavior and psychological man: essays in motivation and learning

Accesați: Articole de studiu – personalități în psihologie

Informațiile prezentate au scop informativ