Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement Botoşani – post inspector; T:30aug. 2022

Angajator: Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement Botoşani

Post vacant: inspector de specialitate la Serviciul financiar-contabilitate, Compartimentul resurse umane – SSM

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de inspector de specialitate:

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile fundamentale: ştiinţe economice, ştiinţe juridice, ştiinţe inginereşti sau în una din specializările: sociologie, psihologie, administraţie publică şi ştiinţe politice;
 • curs inspector resurse umane;
 • curs sănătate şi securitate în muncă – minimum 80 de ore;
 • vechime în specializarea studiilor absolvite – minimum 6 ani şi 6 luni;
 • vechime în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă – minimum 3 ani;
 • cunoştinţe operare PC;
 • permis categoria B constituie avantaj;
 • apt medical pentru efort fizic.

 Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 30 august 2022, ora 16.00;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 08 septembrie 2022, ora 10.00;
 • proba interviu se va desfășura în maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Telefon: 0331/710.631

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1010, partea a III-a, Miercuri, 17 august 2022

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Botoşani