Direcția Națională Anticorupție – post vacant; T:04oct. 2022

Angajator: Direcția Națională Anticorupție din Bucureşti, str. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1

Post vacant: expert – psiholog gradul I în cadrul Compartimentului de protecţie a muncii

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de expert – psiholog gradul I:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, specialitatea psihologie;
  • masterat în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă și organizații sau diplomă echivalentă în condițiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 3 ani și 6 luni;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în domeniul de specialitate psihologia muncii și organizațională, treapta de specializare minim practicant, forma de atestare autonom;
  • dreptul de liberă practică să nu fie suspendat în condițiile art. 18 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România – condiție dovedită prin prezentarea unei adeverințe sau declarații pe proprie răspundere;
  • abilități în utilizarea calculatorului dovedite prin certificate/diplome/atestate specifice;
  • cursuri sau specializări în domeniul psihologiei muncii și organizaționale, dovedite prin certificate/diplome/atestate specifice.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 04 octombrie 2022;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 13 octombrie 2022, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 19 octombrie 2022, ora 10.00.

Telefon: 0213/121.497, interior 2658, 2657

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1083, partea a III-a, Marţi, 20 septembrie 2022

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Bucureşti