Direcţia de Asistenţă Socială Timișoara – posturi vacante; dep.dos. 21.11.2023

Angajator: Direcţia de Asistenţă Socială Timișoara din str. Ioan Plavoşin nr.21

Posturi vacante: 

 • şef centru II -1 post;  
 • psiholog specialist – 1 post;  
 • educator (S) – 1 post;
 • psiholog practicant  – 3 posturi.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de şef centru II: 

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială, sociologie, absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative;
 • vechime în specialitatea studiilor – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog specialist: 

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei;
 • atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România, specificată treapta de specializare – specialist;
 • condiții minime de vechime: 3 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de educator (S): 

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei;
 • atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România, specificată treapta de specializare – specialist;
 • condiții minime de vechime: 3 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor vacante de psiholog practicant: 

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei;
 • atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România, specificată treapta de specializare-practicant;
 • condiții minime de vechime: 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale.

Calendar concurs: 

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 21 noiembrie 2023;  
 • proba scrisă se va desfășura în data de 29 noiembrie 2023;  
 • proba interviu se va desfășura în data de 06 decembrie 2023.

Telefon: (0356) 416 050

Te invităm să citești mai multe informații despre anunț, accesând https://socialtm.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.