Direcția de Asistenţă Socială Timișoara – posturi vacante; dep.dos. 18.10.2023

Angajator: Direcția de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara din Str. I. Plavoșin nr.21, judeţul Timiş 

Posturi vacante:   

 • şef centru II – Complex de Servicii Sociale Kuncz – 1 post;  
 • psiholog specialist – Centrul de zi pentru copii Kuncz – 1 post;  
 • psiholog practicant – Servicii de asistență comunitară Kuncz – 1 post;
 • psiholog practicant – Servicii de asistență comunitară Dorobanţi – 1 post;
 • psiholog practicant – Servicii de asistență comunitară Freidorf – 1 post.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de şef centru II: 

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative; 
 • vechime în specialitatea studiilor – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.  

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog specialist: 

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei; 
 • atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România, specificată treapta de specializare – specialist; 
 • condiții minime de vechime: 3 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale.  

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog practicant: 

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei; 
 • atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România, specificată treapta de specializare – practicant; 
 • condiții minime de vechime: 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale.  

Calendar concurs:  

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 18 octombrie 2023;  
 • proba scrisă se va desfășura în data de 25 octombrie 2023;  
 • proba interviu se va desfășura în data de 30 octombrie 2023.  

Telefon: (0356) 416 050 

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe:https://socialtm.ro/categorie/anunturi/concursuri/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.