Direcţia de Asistenţă Socială Târgu-Neamţ – post psiholog; dep.dos. 15.09.2023 

Angajator: Direcţia de Asistenţă Socială Târgu-Neamt, str. Ştefan cel Mare nr. 62 

Post vacant: psiholog, grad profesional stagiar, în cadrul Centrului de primire în regim de urgență pentru persoane fără adăpost “Sfânta Teodora” 

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog:  

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, sau echivalentă, în domeniul de licență psihologie; 
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România sau adeverință de înscriere. 

Calendar concurs:  

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 15 septembrie 2023;  
  • proba scrisă se va desfășura în data de 26 septembrie 2023;  
  • proba interviu se va desfășura în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise.  

Telefon: (0233) 790 245, interior 115 

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe: https://dastirguneamt.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.