Direcţia  de Asistenţă  Socială  Sibiu – posturi vacante;  dep.dos. 07.04.2023

Angajator: Direcţia de Asistenţă Socială Sibiu, Bd. Victoriei nr. 1-3

Posturi vacante: 

  • psiholog practicant din cadrul Centrului de zi “Caleidoscop” – 1 post;
  • psihopedagog debutant din cadrul Centrului de zi “Caleidoscop” – 1 post.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în psihologie;
  • atestat de liberă practică în psihologie clinică, treapta de specializare practicant.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psihopedagog debutant:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea psihologie sau psihopedagogie specială.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 07 aprilie 2023;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 19 aprilie 2023;
  • proba interviu se va desfășura în data de 24 aprilie 2023.

Telefon: 0269208929

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.