Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca – post psiholog; T:29mar. 2023

Angajator: Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca, str. Venus FN (aleea dintre numerele 20-22), județul Cluj

Post vacant: psiholog, la Centrul pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie din cadrul Serviciului Protecția Copilului și Familiei

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă psihologie și științe comportamentale, domeniul de licenţă psihologie, specializarea psihologie;
  • membru activ al Colegiului Psihologilor din România;
  • experiența în muncă, cu copiii și/sau adolescenții constituie avantaj.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 29 martie 2023;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 07 aprilie 2023;
  • proba interviu se va desfășura în data de 12 aprilie 2023.

Telefon: 0372795450

dep.dos.20230329-Directia-de-Asistenta-Sociala-si-Medicala-Cluj-Napoca-post-psiholog.pdf

Sursa: http://dasmclujnapoca.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.