Direcţia de Asistenţă Socială – post psiholog; dep.dos. 21.09.2023 

Angajator:  Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, str. Mitropolit Varlaam nr. 54 

Post vacant: psiholog practicant, S, la Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice Vovidenia din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi 

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog: 

  • studii  universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de studii și de licență psihologie; 
  • vechime în specialitate studiilor necesară exercitării funcţiei de minim 3 ani; 
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România. 

Calendar concurs:  

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 21 septembrie 2023;  
  • proba scrisă se va desfășura în data de 29 septembrie 2023;  
  • proba interviu se susţine în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.  

Telefon: (0232) 206 344, interior 110 

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe:https://www.dac-iasi.ro/concursuri-angajari-dac-iasi

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.