Direcţia de Asistenţă Socială – post psiholog; dep.dos. 14.09.2023 

Angajator: Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, str. Mitropolit Varlaam nr. 54 

Post vacant: psiholog principal, S, la Centrul de Servicii Integrate Pentru Victimele Violenței în Familie din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi, post contractual temporar vacant, pe durată determinată 

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog:  

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de studii și de licență psihologie; 
  • vechime în specialitate studiilor necesară exercitării funcţiei de minim 5 ani; 
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România.  

Calendar concurs:  

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 14 septembrie 2023;  
  • proba scrisă se va desfășura în data de 22 septembrie 2023;  
  • proba interviu se susţine în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.  

Telefon: ( 0232) 206 344, interior 110 

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe:https://www.dac-iasi.ro/concursuri-angajari-dac-iasi

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.