Direcția de Asistenţă Socială Alexandria – post psiholog; dep.dos. 29.09.2023

Angajator: Direcția de Asistenţă Socială Alexandria, str. Dunării nr. 139

Post vacant: psiholog în cadrul Serviciului Ajutoare, Beneficii și Servicii Sociale

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog:

  • studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă: domeniul de licență – psihologie, specializarea – psihologie;
  • atestat de liberă practică. 

Calendar concurs: 

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 29 septembrie 2023; 
  • proba scrisă se va desfășura în data de 09 octombrie 2023; 
  • proba interviu se va desfășura în termenul legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe: https://www.dgasalexandria.ro/anunturi/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.