Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra-Neamț – post vacant; T:06mar. 2023

Angajator: Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 5, județul Neamț

Post vacant: șef centru, gr. II, studii S din cadrul Centrului Social Pietricica

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de șef centru:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie cu vechime în domeniul serviciilor sociale: minimum 2 ani;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul, juridic, medical, economic sau al științelor administrative cu vechime în domeniul serviciilor sociale: minimum 5 ani.
  • în cazul absolvenților sistemului de învățământ Bologna, ciclului I de studii, respectiv studii universitare de licență, candidații trebuie să dețină și studii universitare de masterat în specialitatea studiilor: psihologie, asistență socială, sociologie, juridic, medical, economic sau al științelor administrative.
  • Calendar concurs:
  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 06 martie 2023;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 15 martie 2023;
  • proba interviu.

Telefon: 0233622968

Sursa: posturi.gov.ro

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Neamţ