Direcția Asistență Socială Brașov – posturi vacante; T:05dec. 2022

Angajator: Direcția Asistență Socială Brașov, Str. Panselelor 23

Posturi vacante: 

 • psiholog specialist – Căminul pentru Persoane Vârstnice (1 post);
 • psihopedagog  – Centrul de Îngrijire de Zi pentru Copiii Aflați în Situații de Risc „Astra” (1 post).

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog specialist:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea psihologie;
 • minimum 3 ani vechime în specialitate;  
 • atestarea obţinerii gradului de psiholog specialist;
 • cunoştinţe utilizare a calculatorului nivel mediu.

 Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psihopedagog:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea științele educației/psihopedagogie/psihologie cu modulul pedagogie;
 • minimum 6 luni în specialitate;
 • cunoştinţe de utilizare a calculatorului nivel mediu.

Calendarul desfăşurării concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 05 decembrie 2022, ora 16.00;
 • proba scrisă se va desfăşura în data de 13 decembrie 2022, ora 10.00;
 • proba interviu se va desfăşura în data de 15 decembrie 2022, ora 10.00.

Telefon: 0368/469.995, interior 857

Sursa: posturi.gov.ro

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Braşov