DIICOT – post psiholog; T:29sept. 2022

Angajator: Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, str. Sfânta Vineri nr. 33, sector 3, București

Post vacant: psiholog (expert)

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog (expert):

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul sociopsihopedagogie, specialitatea psihologie;
  • vechime minimă în specialitate studiilor absolvite de cel puțin 3 ani și 6 luni;
  • absolvirea unui program de master în psihologie, acreditat în condiţiile legii şi recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă şi organizaţii sau diplomă ce atestă deţinerea titlului de doctor în psihologie ori diplomă echivalentă în condiţiile legii şi anexelor acestora (pentru absolvenţii de programe de licenţă de tip Bologna);
  • dreptul de liberă practică să nu fie suspendat în condiţiile art. 18 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România – condiţie dovedită prin prezentarea unei adeverințe sau declarații pe proprie răspundere;
  • cunoştinţe de operare PC (Microsoft Word, Excel)- condiție dovedită prin prezentarea unor certificate, diplome sau atestate, emise în condițiile legii;
  • cursuri sau specializări în domeniul psihologiei muncii şi organizaţionale sau în domeniul psihologiei clinice.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 29 septembrie 2022;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 12 octombrie 2022, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfășura în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Telefon: 0722/360.533

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1071, partea a III-a, Miercuri, 14 septembrie 2022

Tematica_si_bibliografie.pdf

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Bucureşti