DGASPC Vrancea – posturi vacante; T:22mar. 2023

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea din Focșani, str. 8 Martie nr. 1

Posturi vacante: 

 • Direcţia Protecţia Copilului:

– Serviciul Management de Caz pentru Protecţia de Tip Familial:

 • psiholog practicant/S – Biroul Asistenţă Maternală – 1 post;

– Serviciul Management de Caz pentru Protecţia de Tip Rezidenţial:

 • logoped/S – Centrul de Terapii Recuperatorii pentru Copii cu Tulburări de Dezvoltare – CCSCD Focşani – 1 post;
 • psiholog clinician practicant/S – Module Familiale Dumbrăveni – 1 post;

– Serviciul de Intervenţie în Regim de Urgenţă:

 • psiholog practicant/S – Birou Echipă Mobilă – 3 posturi;
 • psiholog clinician practicant/S – Centrul de Primire în Regim de Urgenţă a Copilului Abuzat, Neglijat, Exploatat, Repatriat, Supus Traficului sau Migraţiei – 1 post.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor vacante de psiholog practicant:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei;
 • aviz de liberă de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competență profesională psiholog practicant;
 • experienţă de cel puţin 3 ani de muncă în serviciile pentru protecţia copilului, conform prevederilor Ordinului nr. 288/2006.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de logoped:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei;
 • aviz de liberă de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor vacante de psiholog clinician practicant:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei;
 • aviz de liberă de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competență profesională psiholog practicant.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 22 martie 2023;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 29 martie 2023;
 • proba interviu se va desfășura în data de 04 aprilie 2023.

Telefon: 0237230789

Sursa: https://asistentasocialavn.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.