DGASPC Vâlcea – posturi vacante; dep.dos. 11.10.2023

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, str. Liviu Rebeanu nr. 4

Posturi vacante: 

  • şef centru – Centrul de Îngrijire şi Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități – Zătreni – 1 post;
  • şef centru – Centrul de Îngrijire şi Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități – Nicolae Bălcescu – 1 post.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor vacante de şef centru:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie, cu vechime de minim 2 ani în domeniul serviciilor sociale,

sau

  • absolvenți cu diplomă de licență a învățământului superior în domeniul juridic, medicină, economie sau al ştiințelor administrative cu experiență de minim 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

Calendar concurs: 

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 11 octombrie 2023; 
  • proba scrisă se va desfășura în data de 23 octombrie 2023; 
  • proba interviu se va desfășura în maxim 4 zile de la proba scrisă. 

Telefon: (0250) 734 758, interior 110

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe:https://www.dgaspc-vl.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.