DGASPC Tulcea – posturi vacante; dep.dos. 13.09.2023 

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea 

Posturi vacante:  

  • psiholog (S) – CSSPA “Sf. Nectarie” – Cămin pentru persoane vârstnice “Sf. Nectarie” Tulcea –  1 post; 
  • coordonator personal de specialitate (S) –  Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Babadag – 1 post. 

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog:  

  • studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă  în specialitatea psihologie; 
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România. 

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de coordonator personal de specialitate:  

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale,  

sau  

  • absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

Calendar concurs:  

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 13 septembrie 2023;  
  • proba scrisă se va desfășura în data de 25 septembrie 2023;  
  • proba interviu se va desfășura în data de 28 septembrie 2023.  

Telefon: (0757) 999 903 / (0757) 999 904 

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe: https://www.dgaspctl.ro/despre-noi/cariera.html

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.