DGASPC Tulcea – posturi psiholog; dep.dos. 14.11.2023

Angajator: Direcția Generală de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Tulcea

Posturi vacante: 

  • psiholog (S) – Casa de tip familial Sâmbăta Nouă – 1 post;
  • psiholog (S) – Complex de unităţi de tip familial Isaccea – 1 post.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor vacante de psiholog: 

  • studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă  în specialitatea psihologie;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea psihologie clinică, psihoterapie sau consiliere psihologică.

Calendar concurs: 

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 14 noiembrie 2023;  
  • proba scrisă se va desfășura în data de 23 noiembrie 2023;  
  • proba interviu se va desfășura în data de 29 noiembrie 2023.

Telefon: (0757) 999 903/ (0757) 999 904

Te invităm să citești mai multe informații despre anunț, accesând https://www.dgaspctl.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.