DGASPC Tulcea – posturi psiholog; dep.dos. 12.09.2023 

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea  

Posturi vacante:   

  • psiholog – Casa de Tip Familial Sulina – 0,5 post; 
  • psiholog – Casa de Tip Familial Sâmbăta Nouă – 1 post; 
  • psiholog – Complex de Unități de Tip Familial Isaccea – 1 post. 

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor vacante de psiholog: 

  • studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență în specialitatea psihologie; 
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România, în specialitatea psihologie clinică, psihoterapie sau consiliere psihologică. 

Calendar concurs: 

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 12 septembrie 2023; 
  • proba scrisă se va desfășura în data de 21 septembrie 2023; 
  • proba interviu se va desfășura în data de 26 septembrie 2023. 

Telefon: (0757) 999 903/ (0757) 999 904 

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe:https://www.dgaspctl.ro/despre-noi/cariera.html

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.