DGASPC Sibiu – posturi vacante; T:03feb. 2023

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, Str. Mitropoliei nr. 2

Posturi vacante: 

  • şef centru –  Centrul de Plasament Orlat – 1 post;
  • şef centru –  Complexul de Servicii Prichindelul Sibiu – 1 post.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor vacante de şef centru:

  • studii de specialitate: absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie,   asistenţă socială, sociologie, juridic, medical, economic şi ştiinţe administrative;
  • abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de a conduce, capacitatea de a coordona, bună  comunicare, organizare, eficienţă, promptitudine, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate, capacitatea de a delega, competenţă decizională, obiectivitate în apreciere;
  • cerinţe specifice (de ex.Călătorii frecvente, delegări, detaşări) – disponibilitate pentru program prelungit, competenţă în gestionarea resurselor alocate;
  • vechime necesară ocupării postului – candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 03 februarie 2023;
  • proba suplimentară de testare a cunoștințelor IT se va desfășura în data de 15 februarie 2023, ora 12.00;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 17 februarie 2023, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 21 februarie 2023, ora 12.00.

Telefon: 0269/232.066, interior 52/53

Sursa: posturi.gov.ro

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Sibiu

20 ian. 2023