DGASPC Sibiu – posturi psiholog; dep.dos. 26.10.2023

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, Str. Mitropoliei nr. 2

Posturi vacante:

 • psiholog, grad profesional practicant – Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf. Nectarie Mediaș – 1 post;
 • psiholog, grad profesional practicant – Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dumbrăveni – 1 post.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog practicant – Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf. Nectarie Mediaș: 

 • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul, psihologie clinică;
 • perfecționări (specializări): Atestat de liberă practică – Treapta (nivelul) de specializare: Psiholog practicant în psihologie clinică, psihoterapie sau consiliere psihologică;
 • abilități, calități şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an. 

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog practicant – Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dumbrăveni: 

 • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie și atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea psihologie clinică și/sau psihoterapie;
 • perfecționări: Atestat de liberă practică – Treapta de specializare practicant;
 • abilități, calități şi aptitudini necesare: responsabilitate, lucru în echipă, abilități de comunicare, capacitate de analiză şi sinteză, bun observator, operativitate, nivel ridicat de implicare în munca cu persoanele cu dizabilități;
 • vechime necesară ocupării postului – 1an. 

Calendar concurs: 

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 26 octombrie 2023; 
 • proba scrisă se va desfășura în data de 07 noiembrie 2023; 
 • proba interviu se va desfășura în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 

Telefon: (0269)232 066, interior 52/53

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe: https://dasib.ro/index.php

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.