DGASPC Sibiu – post psiholog; dep.dos. 02.11.2023

Angajator: Direcția Generală de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2

Posturi vacante: psiholog, grad profesional practicant – Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Mediaș

 Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog practicant: 

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie clinică;
  • perfecționări (specializări): Atestat de liberă practică – Treapta (nivelul) de specializare: Psiholog practicant în psihologie clinică, psihoterapie sau consiliere psihologică;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an.

Calendar concurs: 

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 02 noiembrie 2023;  
  • proba scrisă se va desfășura în data de 14 noiembrie 2023;  
  • proba interviu se va desfășura în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 

Telefon: (0269) 232 066, int.52/53

Te invităm să citești mai multe informații despre anunț, accesând https://www.dasib.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.