DGASPC Sectorul 2 – post psiholog; T:07sept. 2022

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, Bucureşti

Post vacant: psiholog, categoria S, gradul debutant – Direcția Protecția Copilului – Serviciul prevenire a separării copilului de familie

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog:

  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă (facultatea de psihologie);
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu specializarea în psihologie clinică.

 Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 07 septembrie 2022;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 20 septembrie 2022, ora 11.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 26 septembrie 2022.

Telefon: 0770/801.232 sau 021/252.22.02, interior 303, 338, 339

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1025, partea a III-a, Miercuri, 24 august 2022

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Bucureşti