DGASPC Neamţ – posturi vacante; dep.dos. 05.12.2023

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, Piatra Neamț, Str. Alexandru cel Bun 11

Posturi vacante:

  • şef centru, grad II, perioadă nedeterminată la Complexul de Servicii Rezidențiale Ion Creangă Piatra Neamţ – 1 post;
  • coordonator personal de specialitate, grad II, perioadă nedeterminată la Complexul de Servicii de Recuperare de Zi pentru Copilul cu Dizabilităţi Piatra Neamţ – 1 post.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor vacante de şef centru/ coordonator personal de specialitate: 

  • absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau
  • absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale,
  • disponibilitatea de a lucra în program prelungit.

Calendar concurs: 

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 05 decembrie 2023;  
  • proba scrisă se va desfășura în data de 14 decembrie 2023;  
  • proba interviu se va desfășura în data de 19 decembrie 2023.

Telefon: (0233) 229 217, interior 124

Te invităm să citești mai multe informații despre anunț, accesând https://dgaspcneamt.ro/category/anunturi/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.