DGASPC Neamţ – post vacant; dep.dos. 10.10.2023

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, strada Alexandru cel Bun nr.11, Piatra Neamț

Post vacant: coordonator personal de specialitate

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de coordonator personal de specialitate:

  • absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale,

sau

  • absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale;
  • disponibilitatea de a lucra în program prelungit. 

Calendar concurs: 

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 10 octombrie 2023; 
  • proba scrisă se va desfășura în data de 23 octombrie 2023; 
  • proba interviu se va desfășura în data de 26 octombrie 2023. 

Telefon: (0233) 229 217, interior 124

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe: https://dgaspcneamt.ro/category/anunturi/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.