DGASPC Mureş – posturi vacante; T:15feb. 2023

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, Tg. Mureș, str. Trebely nr. 7

Posturi vacante:

 • psiholog practicant – 2 posturi, astfel:
  • 1 post la  Complexul de case de tip familial Valea Nirajului și
  • 1 post la Serviciul îngrijire de tip familial al copilului.
 • psiholog stagiar – 1 post, la Complexul de case de tip familial Târnăveni;
 • logoped – 1 post, la Serviciul de recuperare de zi pentru copilul cu dizabilități din comunitate Sighișoara.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor vacante de psiholog practicant:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, specializarea psihologie;
 • atestat de liberă practică, treapta de specializare practicant.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog stagiar:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, specializarea psihologie.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de logoped:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, specializarea psihologie.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 15 februarie 2023;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 23 februarie 2023, ora 10.00;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Telefon: 0265213512, 0265211699, interior 27

Sursa: posturi.gov.ro

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Mureş

04 feb. 2023