DGASPC Mureş – posturi vacante; dep.dos. 09.05.2023

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, Tg. Mureș, str. Trebely nr. 7

Posturi vacante: 

 • șef serviciu – 1 post, la Complexul de case de tip familial Câmpie;
 • șef serviciu – 1 post, la Complexul de case de tip familial Târnăveni;
 • șef serviciu – 1 post, la Complexul de case de tip familial Miercurea Nirajului;
 • coordonator personal de specialitate – 1 post, la Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii;
 • coordonator personal de specialitate – 1 post, la Serviciul de recuperare de zi pentru copilul cu dizabilități din comunitate Sighișoara.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor vacante de şef serviciu:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul din domeniile: psihologie, științe ale educației, asistență socială sau sociologie;
 • vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale;

sau

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul din domeniile: științe juridice, medicină, științe economice, sau științe administrative;
 • experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor vacante de coordonator personal de specialitate:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul din domeniile: psihologie, științe ale educației, asistență socială sau sociologie;
 • vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 09 mai 2023;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 17 mai 2023;
 • proba interviu.

Telefon: (0265) 213 512, (0265) 211 699, interior 27

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe https://www.dgaspcmures.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.