DGASPC Mureş – post psiholog; T:21mar. 2023

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, Tg. Mureș, str. Trebely nr. 7

Post vacant: psiholog practicant, la Complexul de case de tip familial Valea Nirajului 

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul Psihologie, specializarea psihologie;
  • atestat de liberă practică, treapta de specializare practicant.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 21 martie 2023;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 29 martie 2023;
  • proba interviu.

Telefon: 0265213512, 0265211699 – interior 27

Sursa: https://www.dgaspcmures.ro/

Anunț concurs DGASPC Mureș.pdf

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.