DGASPC Covasna – posturi vacante; T:07dec. 2022

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A

Posturi vacante: 

  • psiholog practicant la Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii Sfântu Gheorghe – 1 post;
  • inspector de specialitate la Centrul de primire în regim de urgență „Prinț și Cerșetor” Sf.Gheorghe – 1 post.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog practicant:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 6 luni.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de inspector de specialitate:

  • studii universitare  de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-un domeniu  din cele ce urmează: psihologie, asistență socială, științe ale educației.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 07 decembrie 2022, ora 15.00;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 15 decembrie 2022, ora 09.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 20 decembrie 2022, ora 09.00.

Telefon: 0267/317.464

Sursa: posturi.gov.ro

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Covasna