DGASPC Covasna – posturi vacante; dep.dos. 06.09.2023 

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna din Sf. Gheorghe, str. Presei nr. 8/A, judeţul Covasna 

Posturi vacante: 

 • coordonator personal de specialitate, grad I – Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Târgu Secuiesc – 1 post; 
 • coordonator personal de specialitate, grad I – Centrul pentru viață independentă pentru persoane adulte cu dizabilități Târgu Secuiesc – 1 post;
 • coordonator personal de specialitate, grad I – Casa familială Târgu Secuiesc – 1 post; 
 • psihopedagog – Centrul de reabilitare Baraolt – 1 post. 

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor vacante de coordonator personal de specialitate, grad I: 

 • absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, 
  sau  
 • absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale . 

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psihopedagog: 

 • studii universitare/superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea psihopedagogie specială. 

Calendar concurs: 

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 06 septembrie 2023; 
 • proba scrisă se va desfășura în data de 14 septembrie 2023; 
 • proba interviu se va desfășura în data de 19 septembrie 2023. 

Telefon: (0267) 314 660 

Sursa:https://www.protectiasocialacv.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.