DGASPC Cluj – posturi vacante; T:15feb. 2023

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 37-39, Cluj-Napoca

Posturi vacante:

 • psihopedagog (S) grad principal, cod COR 263412, la Complexul servicii sociale pentru copilul cu dizabilități Cluj-Napoca – 1/2 normă la Centrul rezidențial pentru copii cu dizabilități nr. 10 „Pinochio” și 1/2 normă la Centrul de zi pentru copii cu dizabilități nr. 10 „Pinochio” – 1 post;
 • terapeut ocupațional (S) grad principal, cod COR 263419, la Complexul servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități Cluj-Napoca – Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Cluj-Napoca – 1 post.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psihopedagog:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental: științe sociale, ramura de știință: psihologie și științe comportamentale, domeniul de licență: științe ale educației, specializarea psihopedagogie specială;
 • vechime de minimum 4 ani în specialitatea studiilor.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de terapeut ocupaţional:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în specialitatea: psihopedagogie specială, asistență socială, psihologie sau sociologie;
 • cursuri-formări în terapii recuperatorii (meloterapie);
 • vechime în muncă de 4 ani cu studii superioare;
 • experiență de minim 4 ani în domeniul serviciilor sociale și al persoanelor cu dizabilități.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 15 februarie 2023, ora 13.00;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 23 februarie 2023, ora 10.00;
 • proba interviu se va desfășura în data de 01 martie 2023.

Telefon: 0264420146, 0264420147, interior 433

Sursa: posturi.gov.ro

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Cluj

04 feb. 2023