DGASPC Cluj – post psiholog;  dep.dos. 20.04.2023

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, strada Gen. Eremia Grigorescu nr. 37-39

Post vacant: psiholog (S) grad profesional stagiar, COR 263411, la Complexul Servicii Sociale Rezidențiale pentru copii, Persoane Vârstnice și Violență Domestică – Căminul pentru Persoane Vârstnice Aghireșu

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog:

  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental: științe sociale, ramura de știință: psihologie și științe comportamentale, domeniul de licență: psihologie, specializarea: psihologie.

T20230420 DGASPC Cluj post.pdf

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 20 aprilie 2023;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 27 aprilie 2023;
  • proba interviu se va desfășura în data de 04 mai 2023.

Telefon: 0264420146, 0264420147, interior 433

Sursa: https://www.dgaspc-cluj.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.