DGASPC Buzău – posturi vacante; T:03ian. 2023

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău, Str. Bistriței nr. 41

Posturi vacante: 

 • psiholog S practicant la Centrul de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități Onix din cadrul CSC nr. 9 Buzău – 1 post;
 • psihopedagog S debutant la Centrul de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități Onix din cadrul CSC nr. 9 Buzău– 1 post;
 • consilier vocațional S debutant la Centrul de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități Onix din cadrul CSC nr. 9 Buzău – 1 post;
 • logoped S debutant la Centrul de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități Onix din cadrul CSC nr. 9 Buzău – 1 post.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog practicant:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul de licență Psihologie;
 • atestat de liberă practică sau aviz de exercitare a profesiei de psiholog practicant, specializarea psihologie clinică, eliberate, în condițiile legii, de Colegiul Național al Psihologilor din România;
 • vechime în specialitatea studiilor – minim 1 an.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psihopedagog debutant:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specializarea psihopedagogie specială.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de consilier vocațional S debutant:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specializarea: asistență socială, psihologie sau psihopedagogie specială.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de logoped S debutant:

 • studii  universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specializarea psihologie sau psihopedagogie specială;
 • curs logopedie .

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 03 ianuarie 2023, ora 16.30;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 16 ianuarie 2023, ora 10.00;
 • proba interviu.

Telefon: 0238/711.051

Sursa: posturi.gov.ro

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Buzău

20 dec. 2022