DGASPC Braşov – posturi psiholog; T:31oct. 2022

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 6

Posturi vacante: 

 • psiholog practicant (psihoterapie) – Centrul de Zi de consiliere și sprijin pentru părinți și copii Brașov – 1 post;
 • psiholog practicant – Centrul de Zi de consiliere și sprijin pentru părinți și copii Rupea – 1 post.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor vacante de psiholog practicant:

 • absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență în psihologie;
 • aviz de liberă practică cu gradul practicant, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, valabil;
 • aviz de liberă practică cu gradul practicant în specializarea psihoterapie, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, valabil (pentru postul de psiholog specialist în psihoterapie);
 • aviz psihologic favorabil exercitării funcţiei;
 • aviz neuropsihiatric favorabil exercitării funcţiei, conform art. 151 alin.1 din Legea nr. 272/2004;
 • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs  până la data de 31 octombrie 2022, ora 15.00;
 • testarea psihologică se efectuează obligatoriu la D.G.A.S.P.C. Brașov, Serviciul managementul resurselor umane în baza unei programări telefonice prealabile, până la data de 01 noiembrie 2022, inclusiv;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 08 noiembrie 2022, ora 10.00;
 • proba interviu se va desfășura în data de 11 noiembrie 2022, ora 10.00.

Telefon: 0268/417.100, interior 105 sau 120

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1155, partea a III-a, Luni, 17 octombrie 2022

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Braşov