DGASPC Braşov – posturi psiholog; dep.dos. 15.11.2023

Angajator: Direcția Generală de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 6

Posturi vacante: psiholog practicant – Complexul de Servicii Victoria PIN – Centrul de zi Sf. Andrei – 2 posturi

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor vacante de psiholog practicant: 

  • absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență în psihologie;
  • aviz de liberă practică cu gradul profesional practicant și certificat de membru al Colegiului Psihologilor valabil;
  • aviz psihologic favorabil exercitării funcţiei.

Calendar concurs: 

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 15 noiembrie 2023;  
  • testarea psihologică se efectuează obligatoriu la DGASPC Braşov, Serviciul Managementul Resurselor Umane în baza unei programări telefonice prealabile, până la data de 15 noiembrie 2023, inclusiv;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 27 noiembrie 2023;  
  • proba interviu se va desfășura în data de 04 decembrie 2023.

Telefon: (0268) 417 100, int. 105

Te invităm să citești mai multe informații despre anunț, accesând https://www.dgaspcbv.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.