DGASPC Braşov – posturi psiholog; dep.dos. 06.11.2023

Angajator: Direcția Generală de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 6

Posturi vacante: 

  • psiholog practicant – Complexul de Servicii Piatra Craiului – 1 post;
  • psiholog practicant – Complexul de Servicii Tărlungeni – 1 post.

 Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor vacante de psiholog practicant: 

  • absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență în psihologie;
  • aviz de liberă practică cu gradul practicant, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, valabil;
  • aviz psihologic favorabil exercitarii functiei;
  • aviz neuropsihiatric favorabil exercitării funcţiei conform art. 151 alin.1 Lg 272/2004.

Calendar concurs: 

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 06 noiembrie 2023;  
  • testarea psihologică se efectuează obligatoriu la DGASPC Braşov, Serviciul Managementul Resurselor Umane în baza unei programări telefonice prealabile, până la data de 07 noiembrie 2023, inclusiv;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 15 noiembrie 2023;  
  • proba interviu se va desfășura în data de 20 noiembrie 2023.

Telefon: (0268) 417 100

Te invităm să citești mai multe informații despre anunț, accesând https://www.dgaspcbv.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.