DGASPC Botoşani – posturi psiholog; T:15dec. 2022

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, str. Maxim Gorki nr. 4

Posturi vacante: 

  • psiholog stagiar la Serviciului Social Telefonul Copilului din cadrul  Complexului de servicii de tip rezidenţial „Micul Prinţ” Botoşani – 1 post;
  • psiholog practicant la Serviciului Social Telefonul Copilului din cadrul  Complexului de servicii de tip rezidenţial „Micul Prinţ” Botoşani – 1 post.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog stagiar:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei – specializarea psihologie;
  • atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România, specialitatea psihologie clinică.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog practicant:

  • studii universitare  de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei – specializarea psihologie;
  • atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România, specialitatea psihologie clinică, treapta de specializare: practicant;
  • vechime în specialitatea studiilor – minim 1 an.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 15 decembrie 2022, ora 10.00;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 28 decembrie 2022, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 04 ianuarie 2023, ora 10.00.

Telefon: 0231/537.993, 0752/195.073

Sursa: posturi.gov.ro

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Botoşani

29 nov. 2022