DGASPC Bistrița-Năsăud – posturi vacante; T:29mar. 2023

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, cu sediul în Bistrița, str. Horea nr. 20, județul Bistrița-Năsăud

Posturi vacante: 

 • psiholog, S, practicant – ȋn cadrul Centrului de Primire în Regim de Urgenţă pentru Copilul Abuzat, Neglijat, Exploatat și Telefonul Copilului, localitatea Năsăud din structura organizatoricǎ  a Centrului pentru Protecția Copilului Bistrița – 1 post ;
 • psiholog, S, practicant  – ȋn cadrul Centrului de Recuperare de Zi pentru Copilul cu Dizabilități Bistrița – 1 post ;
 • logoped, S, principal – ȋn cadrul Centrului de Recuperare de Zi pentru Copilul cu Dizabilități Bistrița – 1 post ;
 • psiholog, S, gradul principal – ȋn cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Nr.2 Beclean (CIAPAD NR.2 BECLEAN) – 1 post ;
 • psiholog, S, gradul principal – ȋn cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie (de tip ambulatoriu) Bistrița – 1 post ;
 • educator, SSD,  gradul  debutant – ȋn cadrul Casei de Tip Familial nr.1 Teaca din structura organizatoricǎ  a Centrului pentru Protecția Copilului Bistrița – 1 post.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor vacante de psiholog, S, practicant:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, specializarea psihologie;
 • aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România, cu treapta de competență profesională practicant;
 • minimum un an vechime ca psiholog stagiar.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor vacante de psiholog, S, principal:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, specializarea psihologie;
 • aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România, cu treapta de competență profesională principal;
 • vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de logoped, S, principal:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologie, specializarea- psihologie sau domeniul științe ale educației, specializare -psihopedagogie specială;
 • aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România, cu treapta de competență profesională principal;
 • vechime în specialitate – minimum 5 ani.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de educator, SSD, gradul  debutant:

 • diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată specializarea psihologie sau științe ale educației.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 29 martie 2023;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 10 aprilie 2023;
 • proba interviu se va desfășura în data de 13 aprilie 2023.

Telefon: 0263232384, interior 132, 0762126918

Sursa: https://www.dgaspcbn.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.