DGASPC Alba – post psiholog, dep.dos. 23.05.2023

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

Post vacant: psiholog practicant – Biroul intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenței sociale

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog practicant:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie;
  • atestat de psiholog cu drept de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România, treapta de specializare practicant, forma de atestare practicant în supervizare, în specialitatea psihologie clinică.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 23 mai 2023;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 31 mai 2023;
  • proba interviu se va desfășura în data de 09 iunie 2023.

Telefon: (0755) 069 880

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe http://posturi.gov.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.