Destin (Nevroză de —)

Destin (Nevroză de —) Termen utilizat de diverşi psihanalişti şi psihopatologi, printre care O. Fenichel, pentru a desemna un ansamblu de tulburări reperat de C. Jung şi S. Freud sub numele de constrângere de destin şi caracterizat prin repetarea, în biografia unui subiect neprezentând o nevroză clinică, a unuia şi aceluiaşi tip de eveniment, în general (dar nu neapărat) supărător. S. Freud distinge cazurile în care subiectul se pune în mod manifest, de la sine, deşi inconştient, în situaţii repetitive, de cazul în care subiectul pare să nu aibă nici un rol în evenimentele care se repetă (dolii, accidente, catastrofe). Ansamblul acestor fapte este invocat ca dovada existenţei unei compulsii sau constrângeri de repetiţie. Succesorii lui S. Freud au considerat în general că, în cazurile de constrângere de destin, subiectul caută inconştient o pedeapsă, în aşa fel încât noţiunile de nevroză de destin şi nevroză de eşec să fie larg acoperite.

Accesați: Dicționar de psihologie