Defulare

Defulare – acţiune de aducere în conştiinţă a ideilor şi tendinţelor refulate. Exteriorizarea conflictelor interioare poate surveni accidental (cu ocazia libaţiilor alcoolice, de exemplu), dar ea este în general provocată prin tehnici psihoterapeutice, cum sunt narcoanaliza, psihanaliza sau psihodrama. Datorită acestor metode, subiectul este determinat să vadă clar cauzele tulburărilor sale şi să le critice. Drept urmare, el îşi poate rezolva tensiunile reprimând în mod voluntar tendinţele pe care le socoate inacceptabile (represiune) sau, dimpotrivă, acceptându-le şi integrându-le în viaţa sa conştientă.

Accesați: Dicționar de psihologie