DAS Sibiu – posturi vacante; T:25nov. 2022

Angajator: Direcţia de Asistenţă Socială Sibiu, B-dul Victoriei, nr.1-3

Posturi vacante: 

  • șef centru, grad II (perioadă nedeterminată) – 1 post, în cadrul Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale;
  • psiholog practicant (perioadă nedeterminată) – 1 post, în cadrul Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de șef centru, grad II:

  • absolvenţi cu diplomă învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale;
  • absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul științe juridice, științe economice, ştiinţe administrative, comunicare și relații cu publicul, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog practicant:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în psihologie;
  • atestat de liberă practică în psihologie clinică, treapta de specializare practicant.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 25 noiembrie 2022, ora 12.00;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 08 decembrie 2022, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 13 decembrie 2022, ora 10.00.

Telefon: 0269/208.929

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1228, partea a III-a, Vineri, 11 noiembrie 2022

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Sibiu