DAS Neamţ – post vacant; dep.dos. 03.11.2023

Angajator: Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare Nr. 5

Post vacant: șef centru, gr. II

 Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de șef centru, gr. II: 

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie cu vechime în domeniul serviciilor sociale: minimum 2 ani;

sau:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul, juridic, medical, economic sau al științelor administrative cu vechime în domeniul serviciilor sociale: minimum 5 ani.

Calendar concurs: 

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 03 noiembrie 2023;  
  • proba scrisă se va desfășura în data de 14 noiembrie 2023;  
  • proba interviu se va desfășura în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 

Telefon: (0233) 622 968

Te invităm să citești mai multe informații despre anunț, accesând https://www.daspn.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.