DAS Braşov – posturi vacante; dep.dos. 12.05.2023

Angajator: Direcția Asistență Socială Brașov, Str. Panselelor 23

Posturi vacante: 

Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc Astra

 • psiholog, grad practicant S – 1 post.

Servicii Sociale pentru Prevenirea și Combaterea Violenţei Domestice

 •  coordonator personal de specialitate – 1 post.

Servicii Sociale pentru Persoane Vârstnice

 •  coordonator personal de specialitate – 1 post.

Servicii Rezidențiale pentru Persoane Vârstnice

 •  coordonator personal de specialitate – 1 post.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog practicant:

 • studii superioare cu diplomă de licență în specialitatea psihologie;
 • experiență minimum 6 luni vechime în specialitatea studiilor;
 •  aviz de liberă practică .

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor vacante de coordonator personal de specialitate:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, studii superioare în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 12 mai 2023;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 22 mai 2023;
 • proba interviu se va desfășura în data de 24 mai 2023.

Telefon: (0368) 469 995, interior 857, (0727) 760 919

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe http://www.dasbv.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.