DAS a Orașului Săliștea de Sus – post psiholog; dep.dos. 22.05.2023

Angajator: Direcția de Asistență Socială a Orașului Săliștea de Sus, strada Liviu Doru Bindea nr. 204, județul Maramureș

Post vacant: psiholog practicant, contractual, cu timp parțial de lucru: 4 ore / zi, pe perioadă nedeterminată

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog practicant:

  • studii superioare în domeniul psihologie;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 2 ani;
  • se solicită atestat de liberă practică/ înscris în Colegiul Psihologilor.

20230522 anunț concurs DAS

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 22 mai 2023;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 29 mai 2023;
  • proba interviu se va desfășura în data de 31 mai 2023.

Telefon: (0262) 338 007

Sursa: https://salisteadesus.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.