Curtea de Apel Craiova – post vacant; T:24mar. 2023

Angajator: Curtea de Apel Craiova, str. C. Brâncuşi nr 5, județul Dolj

Post vacant: consilier gradul IA

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de consilier gradul IA-psiholog:

  • studii superioare în domeniul sociopsihopedagogie, specialitatea psihologie,  absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – vechime minimă în specialitate de 6 ani și 6 luni;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în domeniul de specialitate psihologia muncii și organizațională/psihologie clinică, treapta de specializare cel puţin practicant, regim de exercitare – autonom;
  • dreptul de liberă practică să nu fie suspendat în condițiile art. 18 din Legea nr. 213/2004, privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România – condiție dovedită prin prezentarea unei adeverințe sau declaraţii pe propria răspundere;
  • cunoștințe de operare pe PC (Microsoft Word, Excel) – condiţie dovedită prin prezentarea unor certificate, diplome sau atestate, emise în condiţiile legii;
  • cursuri sau specializări în domeniul psihologiei muncii şi organizaționale sau în psihologiei clinice.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 24 martie 2023;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 03 aprilie 2023;
  • proba interviu se va desfășura în data de 07 aprilie 2023.

Telefon: 0351403124

Sursa: https://www.curteadeapelcraiova.eu

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.