Curtea de Apel Bacău – post expert (psiholog); T:06mar. 2023

Angajator: Curtea de Apel Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1

Post vacant: expert (psiholog), gradul I A

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de expert (psiholog):

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul sociopsihopedagogie, specialitatea psihologie;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 6 ani și 6 luni, precum și atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în domeniul de specialitate psihologia muncii și organizațională, treapta de specializare minimum practicant, forma de
    atestare autonom.
  • cunoștințe de operare/programare pe calculator dovedite prin documente care să ateste deținerea competențelor (certificat/diplomă/adeverință), emise în condițiile legii.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 06 martie 2023;
  • proba practică se va desfășura în data de 09 martie 2023, ora 11.00;
  • proba scrisă (subiecte tip grilă) se va desfășura în data de 09 martie 2023, ora 14.00

Telefon: 0234515296, 0234513678

Anunț_Curtea_de_Apel_Bacău.pdf

Tematică_și_bibliografie_psiholog

Formular_înscriere_concurs_recrutare_expert-IA_psiholog

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe https://www.ca-bacau.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Bacău